Ebook 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng: Phần 2

Phần 2 của ebook "40 năm thiên anh hùng ca giải phóng" là những trang hồi ức của một số tác giả thuộc đủ mọi thành phân, lứa tuổi, từ người cán bộ, trì thức, cụ nông dân, em bé học sinh, anh chiến sĩ đủ các dân tộc ở mọi chiến hào, mọi mặt trận... đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác quan tâm thâm hỏi, động viên trong chiến đấu, trong sản xuất để vững bước trên chặng đường đâu tranh quyết liệt, tiến tới giành chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Mời các bạn cùng tham khảo.