Ebook Chat tán ngẫu trên mạng - Đức Hùng

Mời các bạn tham khảo Ebook Chat tán ngẫu trên mạng do Đức Hùng biên soạn để nắm bắt kiến thức về Internet, tán gẫu trên Net (chat), dịch vụ AIM, cách sử dụng Yahoo Mesenger. Tài liệu phục vụ cho các bạn quan tâm tới Internet nói chung và việc chat trên Internet nói riêng.