Ebook CorelDraw 12 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Thống Kê

Sách được biên dịch nhằm đáp ứng nhu cầu các bạn có thể tự học thiết kế đồ họa cũng như các tính năng cao cấp khác một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sách được chia thành 8 phần với 29 chương, hướng dẫn về các tính năng mới và mạnh mẽ của CorelDraw 12, phần 1 sách gồm 4 chương đầu với nội dung chính sau: Hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng với CorelDRAW 12, bắt đầu với CorelDRAW 12, làm việc với các công cụ Object, làm việc với text trong CorelDRAW 12.