Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 2

Nối tiếp những sự kiện ở phần 1, trong phần 2 của cuốn tiểu thuyết "Cuộc chiến tranh Đông Dương" mang tên "Nỗi nhục nhã". Phần này gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Sài Gòn - Động cơ của cuộc chiến tranh; Chương 2: ảo tưởng chiến thắng; Chương 3: Những núi đá vôi Đông Khê. Mời các bạn cùng đón đọc.