Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đặc xá và ý nghĩa của đặc xá, vai trò của pháp luật về đặc xá, đặc xá theo pháp luật ở một số nước, thực trạng pháp luật và công tác đặc xá từ năm 1945 đến nay, công tác quản lý, giáo dục người được đặc xá. Mời các bạn cùng tham khảo.