Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về đặc xá và nâng cao hiệu quả công tác đặc xá, dự báo các yếu tố tác động đến hoàn thiện pháp luật về đặc xá và công tác đặc xá, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đặc xá, các văn bản quy định, hướng dẫn về đặc xá (Từ năm 1945 đến nay). Mời các bạn cùng tham khảo.