Ebook Hướng dẫn lắp ráp các mạch nạp vi xử lý: Phần 1

Ngày nay , nền công nghệ ứng dụng vi xử lý vào đời sống đang ngày một trở nên khá phố biến và không ngừng được phát triển, nó đã được phổ cập ở nhiều trường đại học, cao đẳng và cả các trường trung cấp. Bên cạnh việc học lý thuyết ở trường , để các bạn có thể hiểu sâu hơn nữa về vi xử lý và khám phá các ứng dụng, các tính năng của nó bằng thực tế, tác giả đã biên soạn quyển sách “Hướng dẫn lắp ráp các mạch nạp vi xử lý” để giúp các bạn tự làm cho riêng mình một mạch nạp, để nạp chương trình mà bạn đã viết vào cho con vi xử lý để bạn có thể biết được chương trình mà bạn đã viết ấy. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.