Ebook Internet và kết nối mạng - NXB Giao thông vận tải

Ebook "Internet và kết nối mạng" gồm 17 chương cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến cụ thể về internet: giới thiệu về mạng, các điểm căn bản về thiết kế mạng, lắp đặt các card giao diện mạng, cấu hình và các kết nối, chia sẻ thông tin trên mạng, những tính năng mới trong internet explorer, tìm hiểu về modem, nối kết internet, email và web, trình duyệt web, trao đổi thư điện tử,...