Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

Hầu như những lập trình viên ngày nay đều có thể học nhanh và mới các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Nhưng họ lại quên trau dồi các kĩ năng, kiến thức liên quan đến quá trình lập trình. Phần 1 của ebook "Kỹ năng lập trình" sẽ mang đến các nội dung bổ ích sau: Phong cách lập trình; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Thiết kế và cài đặt; Giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.