Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 1

Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" là một công trình mẫu mực trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung và về Lý Thường Kiệt cũng như giai đoạn kháng chiến chống quân xâm lược Tống nói riêng. Cuốn sách là một đại diện tiêu biểu cho phong cách nghiên cứu khoa học Hoàng Xuân Hãn; mang đến cho bạn đọc nguồn sử liệu phong phú và quý giá;... Sách được chia thành 2 phần ebook với 3 nội dung chính. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây để biết thêm chi tiết.