Ebook Lý thuyết điều khiển tuyến tính: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết điều khiển tuyến tính", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích hệ thống, tổng hợp bộ điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.