Ebook Mấy vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Phần 1

Phấn 1 cuốn sách "Mấy vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ - Cuộc đọ sức có ý nghĩa quyết định về mưu lược, bác Hồ với chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác vận tải trong chiến dịch Điện Biên Phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.