Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (Sơ cấp): Phần 2 - NXB Hồng Đức

Trong giáo trình này tác giả đã tổng hợp ngữ pháp thường xuất hiện trong các giáo trình sơ cấp 1, sơ cấp 2 được sử dụng tại các trung tâm và học viện. Phần 2 sách gồm 12 bài học còn lại, hy vọng rằng thông qua cuốn sách, những học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc học tiếng Hàn Quốc sẽ tiếp cận tiếng Hàn Quốc một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp học sinh sử dụng tiếng Hàn Quốc thành thạo, tự nhiên trong quá trình học tập.