Ebook Những vấn đề thiết yếu về công nghệ viễn thông hiện đại: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Những vấn đề thiết yếu về công nghệ viễn thông hiện đại", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mạng chuyển mạch công cộng; công nghệ hiện đại, internet, hội tụ và vô tuyến (các dịch vụ mạng chuyên dụng, mô - đem và các thiết bị truy cập,...). Mời các bạn cùng tham khảo.