Ebook Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ: Phần 1 - Phan Thị Vàng Anh

Ebook Tập truyện ngắn Khi người ta trẻ của Phan Thị Vàng Anh tập hợp những câu truyện ngắn chân thực phản ánh được cuộc sống hiện đại của con người để rồi từ đó đem lại sự thổn thức và thức tỉnh cho biết bao người đọc. Ở phần 1 này tập hợp những truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh như Cuộc ngoạn du ngắn ngủi, Con trộm, Đi thăm cha, Truyện trẻ con, Khi người ta trẻ và một số tác phẩm khác.