Ebook Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel" trình bày, mô tả với sự trợ giúp của bảng tính excel, với các hàm, các thủ tục, các kỹ thuật mô phỏng đơn giản giúp cho việc tìm hiểu tài liệu được thuận lợi và tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.