Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Quản trị mạng là một khái niệm rất rộng, đòi hỏi chúng ta không chỉ về thời gian, mà còn phải là cả những kinh nghiệm thực tế. Ở đây ebook này, tác giả được giới thiệu với các bạn những kinh nghiệm đã được đúc kết từ những người đi trước, về những vấn đề, những sự cố mà họ đã gặp và cách xử lý chúng. Mong rằng chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Sách gồm 43 chủ đề khác nhau, gần như bao gồm hết các vấn đề mà bạn có thể thắc mắc về bảo mật và quản trị mạng. Phần 1 sách gồm 21 chủ đề đầu, mời các bạn cùng tham khảo.