Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng, sửa chữa và cài đặt các phần mềm, cẩn thận với các chương trình phân vùng ổ đĩa, những điều cần biết trong lúc làm phân vùng hay sao lưu ổ cứng, máy bị treo trong lúc đang "saving your settings",... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.