EBook Tự học Thiết kế trang Web bằng VBScript - Đạu Quang Tuấn

Đây là cuốn sách không thể thiếu được trong tủ sách tin học của bạn. Nội dung của tập sách được chia thành 11 bài: Thiết kế một trang Web đơn giản bằng VBScript, thiết kế một trang Web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập, thiết kế một trang Web dùng các phát biểu điều kiện, thiết kế trang Web dùng các phát biểu lặp, thiết kế một trang Web dùng các đối tượng cơ sở, thiết kế một trang Web có Form nhập liệu, tạo một tự điển trên trang Web, tạo liên kết trang bằng cách click vào nút ấn, tạo một cửa sổ mới trong trang Web, dùng Frameset để nhúng các trang Web khác vào trang Web đang mở - một số hàm hỗ trợ cho VBScript - giới thiệu phần mềm Xara Webstyle 4, dùng Frameset để nhúng các trang Web khác vào trang Web đang mở - sử dụng các nút được tạo bởi Xara Webstyle 4.