Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

"Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên những kiến thức giải thuật và cấu trúc dữ liệu; phân tích và thiết kế bài toán; phân tích thời gian thực hiện thuật toán; mảng và dánh sách; danh sách nối đơn (Singlely Linked List); thực hành cài đặt danh sách nối đơn; danh sách tuyến tính ngăn xếp (Stack); danh sách tuyến tính kiểu hàng đợi; thực hành cái đặt danh sách kiểu hàng đợi; danh sách nối vòng và nối kép...