Giáo trình HTML và thiết kế Web: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook mạng tới cho bạn 4 chương cuối với nội dung sau: Các mối liên kết siêu văn bản, bày trí nền và khung, biểu mẫu style và cascading style sheet, công cụ soạn thảo trực quan web (Microsoft frontpage 2003). Mời các bạn cùng tham khảo.