Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 1 do PGS.TS Lê Thanh Sơn biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tư duy phản biện; Tư duy logic – cơ sở và tiêu chuẩn của tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo!