Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2 - PGS.TS Lê Thanh Sơn

Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện; Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!