Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2

Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương I Các nước tư bản giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939), chương II các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chương III các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mời bạn đọc cùng tham khảo.