Giáo trình Tin học cơ sở (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Tin học cơ sở có kết cấu gồm 5 chương: Chương 1 Hệ điều hành Windows XP, chương 2 Hệ soạn thảo văn bản MS Word, chương 3 Bảng tính Excel, chương 4 Trình chiếu Powerpoint, chương 5 Internet. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.