Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung đại cương về tin học; hệ điều hành trên máy vi tính và hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows; ứng dụng của máy vi tính để xử lý văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.