Giáo trình Toán 1: Phần 2 - Lê Thái Thanh

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Toán 1 gồm 4 chương tiếp tục trình bày về tích phân, định thức và ma trận, không gian vectơ, hệ phương trình đại số tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo!