Giáo trình Ứng dụng PSIM trong Điện tử công suất: Phần 1

Giáo trình “Ứng dụng PSIM trong điện tử công suất” được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học Điện tử công suất, dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối công nghệ. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất của môn học. Nội dung của giáo trình gồm sáu chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương với những nội dung về : cài đặt và sử dụng phần mềm PSIM, các mạch chỉnh lưu không điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.