Hệ vi mạch lập trình được trong thiết bị mật mã

Kỹ thuật xử lý tín hiệu số DSP (Digital Signal Processing) đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin viễn thông. DSP xử lý hình ảnh, âm thanh, dữ liệu...thành tín hiệu (và ngược lại) trong các thiết bị của mạng viễn thông. Mặt khác sự phát triển của kỹ thuật mã thám tiên tiến đặt cho các nhà thiết kế thuật toán mã mật mới những đòi hỏi độ an toàn mật mã cao và phải đáp ứng các điều kiện: hiệu năng mã hóa cao, có thể cứng hóa module mật mã, làm việc thích ứng trong môi trường đặc biệt. Bài báo nghiên cứu vai trò của hệ vi mạch lập trình được và ứng dụng trong thiết kế chế tạo module mật mã dùng trong các hệ thống bảo mật thông tin.