Khảo sát các vấn đề bảo mật trong mạng cảm biến không dây

Bài viết tiến hành khảo sát các vấn đề bảo mật khác nhau trong WSN, phân loại chúng và đưa ra những lưu ý so sánh về các phương pháp bảo mật khác nhau hiện có.