Tài liệu hướng dẫn sử dụng mã hóa PGP - Trần Anh Đức

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mã hóa PGP trình bày tổng quan về PGP, các bước chuẩn bị, quản lý khóa, mã hóa và tạo chữ ký điện tử, giải mã.