Xây dựng giao thức xác lập khóa cho các hệ mật mã khóa bí mật

Bài viết đề xuất một giao thức thiết lập khóa cho các hệ thống mật mã khóa bí mật; giao thức này có khả năng thiết lập và xác thực khóa; phân tích về tính an toàn của giao thức được đề xuất, đã chỉ ra khả năng áp dụng nó vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.