• Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Đại số và hình học giải tích" được biên soạn theo chương trình toán cao cấp dành cho sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên. Nội dung sách gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương với những kiến thức về tập hợp và quan hệ; số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ; không gian véctơ; ma trận, định thức và hệ...

   107 p actvn 27/06/2022 76 0

 • Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Đại số và hình học giải tích: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   197 p actvn 27/06/2022 77 0

 • Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Hình học cao cấp cung cấp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản được rút gọn từ chương trình Hình học cao cấp Đại học Sư phạm bao gồm: Kiến thức mở đầu về cơ sở hình học (Phương pháp tiên đề), không gian afin, không gian Ơ-clit 2, 3 chiều và không gian xạ ảnh 2 chiều. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần,...

   138 p actvn 27/06/2022 44 0

 • Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Hình học cao cấp: Phần 2 cung cấp những kiến thức về đường bậc hai trên mặt phẳng xạ ảnh và hình học tổ hợp. Qua giáo trình này, sinh viên có thể rèn luyện tư duy logic trong Hình học, phát triển trí tưởng tượng không gian và rèn luyện năng lực mở rộng, khái quát hóa và trừu tượng hóa trong Hình học.

   93 p actvn 27/06/2022 50 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 3 chương, giúp người học có thể ôn lại những kiến thức bổ trợ về tập hợp và giải tích tổ hợp; đề cập tới khái niệm về xác suất và tính chất của xác suất; trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p actvn 27/06/2022 48 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính chính như sau: Khái niệm các số đặc trưng và những tính chất của nó; luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm; lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p actvn 27/06/2022 32 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng; biểu diễn đồ thị trên máy tính; biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề; biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh; tìm kiếm trên đồ thị; thuật toán tìm...

   67 p actvn 27/06/2022 33 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về đồ thị Euler, đồ thị Hamilton; thuật toán tìm chu trình Euler; thuật toán tìm đường đi Euler; thuật toán tìm tất cả các chu trình Hamilton; cây khung của đồ thị; xây dựng cây khung của đồ thị dựa vào thuật toán DFS; bài toán tìm đường đi ngắn...

   59 p actvn 27/06/2022 30 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 27/06/2022 32 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng;...

   75 p actvn 27/06/2022 27 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình học giải tích - Hy Đức Mạnh

  Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình học giải tích - Hy Đức Mạnh

  Bài giảng Đại số tuyến tính và Hình học giải tích cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian vector và ánh xạ tuyến tính; Hình học trong không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo!

   139 p actvn 27/06/2022 30 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A3 - Bành Thị Hồng và Lai Văn Phút

  Bài giảng Toán cao cấp A3 - Bành Thị Hồng và Lai Văn Phút

  Bài giảng Toán cao cấp A3 do Bành Thị Hồng và Lai Văn Phút biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức chuẩn bị; tích phân bội; tích phân đường; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p actvn 27/06/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số