Audio Quẳng gánh lo đi và vui sống - Phần 3

Tiếp tục phần 3 của Quẳng gánh lo đi là những câu chuyện khuyên chúng ta nên phá bỏ những thói quen lo lắng trước khi lo lắng tàn phá chúng ta. Cách để làm cho quá khứ trở nên hữu ích, sống với hiện tại để quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó là những điều mà tác giả thể hiện qua phần 3 của cuốn sách. Chúc các bạn sẽ tìm thấy được cách tốt nhất để giảm bớt những nổi lo trong quá khứ của mình.