Ebook Đắc nhân tâm: Phần 3 - Dale Carnegie

Cuốn sách Đắc nhân tâm là ấn bản cập nhật mới. Đắc nhân tâm đã mang đến cho chúng ta bài học vô cùng giá trị đó là nghệ thuật ứng xử để được lòng người để từ đó ứng dụng những kiến thức và kinh nghiệm tốt hơn vào những tình huống thực tế cuộc sống của bạn. Thông qua phần 1 và phần 2 của cuốn sách, bạn đọc đã nắm được tổng quan về nghệ thuật ứng xử căn bản, 6 cách tạo thiện cảm với người khác và 1 vài cách hướng người khác theo suy nghĩ của bạn. Phần 3 của cuốn sách hướng người đọc đến những cách còn lại trong 12 cách hướng người khác theo suy nghĩ của bạn và cách chuyển hoá ngưới khác mà không gây ra sự chống đối hay oán giận. Để hiểu rõ nội dung phần 3 cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.