Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 6: Cách diễn đạt thời gian TIME trong tiếng Anh

Video "Cách diễn đạt thời gian TIME trong tiếng Anh" trong khóa học Online "Phương pháp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn" nhằm giúp chúng ta nắm được 6 cách diễn đạt thông dụng nhất về thời gian trong tiếng Anh. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.