Microsoft Office Excel 2010 cơ bản - Bài 25: Rút trích dữ liệu trong Excel 2010

Video "Rút trích dữ liệu trong Excel 2010" trong khóa học Online "Microsoft Office Excel 2010 cơ bản" nhằm giúp chúng ta sử dụng chức năng Advance Filter lọc dữ liệu trên bảng tính. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.