• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan, giải thuật tìm kiếm, giải thuật sắp xếp, danh sách liên kết, Doubly/Circular linked list, stack and queue, tree structure. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   273 p actvn 29/04/2020 16 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.1 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.1 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.1 trình bày các nội dung sau: Cơ sở dữ liệu suy diễn (CSDLSD), dạng luật trong CSDLSD, vị từ được suy và vị từ nền, luật không đệ qui, tạo dữ liệu qua phép AND, OR, NOT, suy diễn với luật không đệ qui „ Suy diễn với luật đệ qui. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   25 p actvn 29/04/2020 15 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.2 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.2 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình quan hệ dựa trên logic, ý nghĩa của luật, diễn giải theo lý thuyết chứng minh, diễn giải luật theo lý thuyết mô hình, mô hình cực tiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 29/04/2020 16 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 2 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 2 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 2 do PGS.TS. Đỗ Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, vấn đề, các tiến bộ hiện hành.

   55 p actvn 29/04/2020 14 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 3 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 3 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thiết kế, các khía cạnh của bài toán, thiết kế phân tán, thiết kế từ trên xuống, các vấn đề của thiết kế phân tán, phân mảnh dữ liệu, các kiểu phân mảnh– ngang,...

   68 p actvn 29/04/2020 13 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 4 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 4 - PGS.TS. Đỗ Phúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 4 trình bày về "Tối ưu truy vấn trên hệ cơ sở dữ liệu phân tán". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về xử lý truy vấn phân tán, xử lý truy vấn phân tán, tối ưu truy vấn phân tán,...

   49 p actvn 29/04/2020 10 0

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm 4 bài học đầu tiên: Bài 1 - Sử dụng vom và linh kiện thụ động, bài 2 - Kỹ thuật xi hàn và thiết bị mạch in, bài 3 - Diode.

   35 p actvn 31/03/2020 93 2

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm nội dung bài 4,5&6 trình bày về Transistor lưỡng cực BJT; Transistor hiệu ứng trường; UJT, SCR, DIAC, TRIAC.

   22 p actvn 31/03/2020 72 1

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu, trình bày đại cương về thiết kế thiết bị điện; vật liệu thường dùng trong máy điện; tính toán mạch từ; tính toán nhiệt, thông gió và làm nguội trong máy điện; kết cấu và tính toán cơ các bộ phận chủ yếu của máy điện; tính toán máy điện không đồng bộ.

   60 p actvn 31/03/2020 84 0

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện trình bày các nội dung: Tính toán máy điện đồng bộ, tính toán máy điện một chiều, tính toán máy biến áp điện lực. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   36 p actvn 31/03/2020 57 0

 • Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện gồm 19 thí nghiệm được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị hps. Phần 1 gồm các thí nghiệm như các thông số của hệ thống điều khiển tốc độ, các thông số của hệ thống điều khiển nhiệt độ và ánh sáng,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p actvn 31/03/2020 48 0

 • Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 2

  Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình trình bày các thí nghiệm: Hoạt động ở 4 góc phần tư dùng cầu H, tải điện tử, điều khiển nhiệt độ dùng bộ điều khiển P và PI,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   101 p actvn 31/03/2020 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số