• Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 3 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 3 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan, các chiến lược quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, quản lý bộ nhớ trong vi xử lý họ Intel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   251 p actvn 26/06/2021 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 2 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình, luồng (thread), điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   467 p actvn 26/06/2021 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: quản lý hệ thống file. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   245 p actvn 26/06/2021 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên tắc quản lý chung, dịch vụ vào ra của hệ thống, hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p actvn 26/06/2021 14 0

 • Giáo trình Mạch điện I: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện I: Phần 1

  Giáo trình Mạch điện 1 gồm 5 chương, đề cập đến các vấn đề cơ bản của phân tích mạch như: Mô hình mạng, mô hình toán, các định luật cơ bản của lý thuyết mạch, các phương pháp phân tích mạch tuyến tính, tập trung, dừng, ở xác lập điều hòa (sin) và một chiều. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương đầu, mời các bạn...

   120 p actvn 27/05/2021 40 0

 • Giáo trình Mạch điện I: Phần 2

  Giáo trình Mạch điện I: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Mạch điện I cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp phân tích mạch điện, mạch điện ba pha, mạch hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   266 p actvn 27/05/2021 35 0

 • Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ gồm 12 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.

  Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ gồm 12 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo.

  Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ gồm 12 chương...

   119 p actvn 27/05/2021 30 0

 • Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2 có các nội dung chính sau: Lập trình hướng đối tượng, namespace, ngoại lệ, làm việc với file, các lớp thư viện. Cuối giáo trình còn cung cấp một số bài tập thực hành và một số thuật ngữ anh-việt tương ứng được sử dụng trong giáo trình này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p actvn 27/05/2021 42 0

 • Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại: Phần 1

  Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại: Phần 1

  Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố các công trình vĩ đại của ông về vật lý học. Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới và cùng với những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiện một nền văn minh mới trên hành tinh. Cuốn sách 'Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện...

   294 p actvn 27/05/2021 35 0

 • Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại: Phần 2

  Ebook Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại: Phần 2

  Phần 2 của cuốn 'Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại' là phần phụ lục. Phần này sẽ gồm một số bài viết về sự phát triển của lý thuyết lượng tử, một số bài đọc thêm về vấn đề thời gian trong vật lý học, về thượng đế và Big Bang, về bản chất của các tín hiệu lan truyền nhanh hơn ánh sáng,... Mời các bạn cùng...

   115 p actvn 27/05/2021 29 0

 • Ebook Những điều cần biết về Luật biển: Phần 1

  Ebook Những điều cần biết về Luật biển: Phần 1

  Cuốn sách 'Những điều cần biết về Luật biển' Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về: Biển và lịch sử phát triển của luật biển, các vùng biển tiếp giáp thuộc thẩm quyển quốc gia, chế độ các đảo, quyền của các quốc gia không có biển đi ra biển và tự do quá cảnh, chế độ pháp lý của các vùng biển nằm ngoài phạm vi...

   258 p actvn 27/05/2021 30 0

 • Ebook Những điều cần biết về Luật biển: Phần 2

  Ebook Những điều cần biết về Luật biển: Phần 2

  Cuốn sách 'Những điều cần biết về Luật biển' Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về: Khái niệm chung về phân định biển, phân định lãnh hải, phân định thềm lục địa và vùng đặc quyển kinh tế, cơ chế giải quyết các tranh chấp của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, toà án quốc tể về luật biển.

   67 p actvn 27/05/2021 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số