• Ebook Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C: Phần 1

  Ebook Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C: Phần 1

  Tài liệu "Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C: Phần 1" cung cấp đến bạn các kiến thức về khái niệm về thông tin, các kiểu dữ liệu, sự trừu tượng hóa, kiểu dữ liệu trừ tượng; đệ qui (Recursion); chồng (Stack); hàng đợi (Queue); danh sách kề (Contiguous list); danh sách liên kết (Linked list); cây nhị phân (Binany tree);... Mời các bạn cùng...

   338 p actvn 27/12/2021 34 0

 • Ebook Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C: Phần 2

  Ebook Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ứng dụng và cài đặt cấu trúc dữ liệu bằng C" sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn các kiến thức về sắp xếp (Sorting); bảng băm (Hash table); cây nhiều nhánh (Multiway tree); Đồ thị (Graph); bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị hữu hướng có trọng số; Giải thuật Dijkstra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p actvn 27/12/2021 31 0

 • Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2) gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Giới thiệu về; Câu lệnh trong Javascript; Các hàm trong Javascript; Sử dụng mảng trong Javascript; Các đối tượng Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p actvn 27/12/2021 34 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu hoàn chỉnh về hệ thống WiMAX và sự phát triển kỹ thuật ở mọi khía cạnh của WiMAX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   96 p actvn 27/12/2021 29 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần độc lập, phần 1 giới thiệu về WiMAX; phần 2 trình bày lớp vật lý WiMAX, tập biến đổi của nó; phần 3 mô tả lớp MAC và cụ thể hơn là tính năng đa truy cập và sự quản lý chất lượng dịch vụ QoS của WiMAX; phần 4 bao gồm những chủ điểm như quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến, tìm hiểu cấu trúc mạng,...

   242 p actvn 27/12/2021 24 0

 • Ebook Vocabulary every living works

  Ebook Vocabulary every living works

  "Ebook Vocabulary every living works" Vocabulary in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words...

   114 p actvn 27/12/2021 30 0

 • Ebook Vocabulary history and geography words

  Ebook Vocabulary history and geography words

  "Ebook Vocabulary history and geography words" in context everyday living words history and geography words media and marketplace words music, art, and literature words science and technology words workplace and career words, vocabulary stretch, chief joseph speaks...

   114 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Ebook Vocabulary media and marketplace words

  Ebook Vocabulary media and marketplace words

  "Ebook Vocabulary media and marketplace words" present print ads and TV commercials; electronic media; recognizing propaganda; consumer awareness.

   114 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Ebook Vocabulary music, art and literature words

  Ebook Vocabulary music, art and literature words

  "Ebook Vocabulary music, art and literature words" presnet content visual arts and artists; composers and compositions; folk songs and folk art; elements of a masterpiece.

   114 p actvn 27/12/2021 13 0

 • Ebook Vocabulary science and technology words

  Ebook Vocabulary science and technology words

  "Ebook Vocabulary science and technology words" presnet science in the news; computers and the net; the natural world; observations and experiments.

   114 p actvn 27/12/2021 14 0

 • Ebook Oxford dicitionary of idioms

  Ebook Oxford dicitionary of idioms

  "Ebook Oxford dicitionary of idioms" is to provide clear definitions of phrases and sayings for those who do not know what they mean, but also to offer the curious reader interesting facts about the origins of phrases and examples of their use. This second edition of the Oxford Dictionary of Idioms is based on the first edition, edited by Jennifer Speake with Hundreds of new origin notes, elegant new design...

   352 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  Ebook 650+ English phrases for everyday speaking

  In this book you will learn 650+ common phrases to help you talk about forty (40) common every day subjects. This book is centered on giving you the phrases and ideas you need to talk about each subject in an everyday setting.

   50 p actvn 27/12/2021 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số