• Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại lớp phủ/sử dụng đất khu vực đô thị là một công việc khó khăn do sự phức tạp trong cấu trúc của bề mặt đô thị. Bài viết này trình bày phương pháp kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8 trong phân loại đất trống trên cơ sở chỉ số NDBaI.

   11 p actvn 28/02/2021 39 0

 • Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Bài viết này trình bày quá trình thiết kế và thi công thiết bị giám sát hành trình có tích hợp giải thuật tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp ghép nối để giúp cho người sử dụng có thể giám sát, quản lý phương tiện của mình một cách trực quan. Đồng thời, người sử dụng có thể truyền thông tin xuống lái xe để phát thông báo.

   5 p actvn 28/02/2021 40 0

 • Đánh giá ảnh hưởng sai số ước lượng kênh trong mạng vô tuyến nhận thức thu năng lượng vô tuyến

  Đánh giá ảnh hưởng sai số ước lượng kênh trong mạng vô tuyến nhận thức thu năng lượng vô tuyến

  Trong bài viết này, vấn đề sai số do ước lượng thông tin trạng thái kênh (CSI) cho mạng thu năng lượng vô tuyến được đánh giá thông qua mô hình chia sẻ phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Trong mô hình hệ thống, người dùng thứ cấp đóng vai trò là nút chuyển tiếp có thể thu năng lượng từ tín hiệu sơ cấp nhận được, sau đó dùng nguồn năng...

   8 p actvn 28/02/2021 67 0

 • Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Trong bài viết này, các tác giả trình bày thiết kế, chế tạo hệ thống giả lập radar kiểm soát biển. Mục tiêu của hệ thống này là tạo ra hệ thống luyện tập có chương trình điều khiển và hiển thị giống như hệ thống khí tài thực tế, giúp cho người dùng làm quen với hệ thống thật.

   7 p actvn 28/02/2021 41 0

 • Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô-đun thu phát băng tần X

  Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô-đun thu phát băng tần X

  Bài viết thực hiện việc hiệu chuẩn pha, hệ số khuếch đại và làm giảm mất cân bằng tham số giữa hai nhánh I/Q của bộ trộn tần. Bộ cộng lai 90 độ (hybrid coupler) cấu trúc 2 tầng được sử dụng để đáp ứng dải thông và độ cân bằng giữa hai nhánh tín hiệu.

   8 p actvn 28/02/2021 65 0

 • Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

  Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

  Bài viết đề xuất phương thức chuyển tiếp đa chặng phân tập cho mạng thứ cấp (SU) với điều kiện ràng buộc can nhiễu tối đa cho phép của mạng sơ cấp (PU). Trong mô hình đề xuất, nút chuyển tiếp cho chặng kế tiếp được xác định dựa trên phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần.

   10 p actvn 28/02/2021 66 0

 • Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Một thuật toán định tuyến xuyên lớp đảm bảo QOT trong mạng manet

  Bài báo tập trung nghiên cứu các thuật toán định tuyến dưới điều kiện ràng buộc ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên đường truyền. Từ đó, chúng tôi cải tiến thuật toán DSR sử dụng kỹ thuật định tuyến xuyên lớp kết hợp với agent tĩnh nhằm giảm xác suất nghẽn mạng, giảm thiểu số gói tin điều khiển. Các hiệu ứng vật lý...

   8 p actvn 28/02/2021 71 0

 • Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Mục đích của bài báo này là đề xuất phương pháp ổn định hệ thống điều khiển qua mạng có tên là phương pháp điều chỉnh toàn phương tuyến tính nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho các hệ thống điều khiển qua mạng truyền thông.

   5 p actvn 28/02/2021 46 0

 • Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Bài viết tiến hành khảo sát các thuật toán được ứng dụng trong la bàn hệ thống định vị sử dụng vệ tinh toàn cầu như thuật toán LAMBDA và LAMBDA cải tiến. Trước tiên, cấu trúc giải thuật và triển khai giải thuật của thuật toán được giới thiệu. Trên cơ sở của mô phỏng số, hiệu quả hoạt động của các thuật toán sẽ được đánh giá và...

   7 p actvn 28/02/2021 47 0

 • Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Kỹ thuật phân đoạn chùm trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Bài viết này nhằm phân tích một số kỹ thuật phân đoạn chùm kết hợp với lập lịch và đường trễ quang FDL; đánh giá thông qua gói mô phỏng OBS0.9a trên phần mềm mô phỏng NS2-OBS.

   8 p actvn 28/02/2021 73 0

 • Ước lượng kênh và tối ưu chuỗi huấn luyện trong kênh truyền mimo

  Ước lượng kênh và tối ưu chuỗi huấn luyện trong kênh truyền mimo

  Bài viết này tối ưu chuỗi huấn luyện bằng kỹ thuật ước lượng MMSE (Minimum Mean Square Error) cho mô hình kênh MIMO tổng quát gồm nhiễu nền và can nhiễu dựa trên tiêu chuẩn tối thiểu sai số ước lượng trung bình MSE (Mean Square Error). Bên cạnh đó, chiều dài trung bình chuỗi huấn luyện được tối ưu tùy theo đặc điểm thống kê kênh truyền, tính tương...

   12 p actvn 28/02/2021 68 0

 • Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Bài viết trình bày một phương pháp tìm kiếm sản phẩm thông qua ảnh sử dụng thuật toán học sâu và kỹ thuật so sánh ảnh tương tự trên tập dữ liệu tự thu thập từ Internet.

   6 p actvn 28/02/2021 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số