• Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Điều khiển và giám sát hệ thống tưới nước tự động sử dụng mạng không dây trong thời đại công nghệ IoT

  Cung cấp đủ nước theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng là yếu tố quyết định đến năng suất. Do đó, bài viết đề xuất cấu trúc điều khiển hệ thống tưới nước tự động theo kiểu IoT đáp ứng được yêu cầu về độ ẩm theo đặc tính sinh trưởng của cây trồng.

   11 p actvn 28/02/2021 68 0

 • Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video...

   10 p actvn 28/02/2021 44 0

 • Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Kỹ thuật kiểm thử hồi qui hiệu quả cho phát triển ứng dụng di động

  Bài viết đề xuất một kỹ thuật kết hợp lựa chọn ca kiểm thử, xác định mức độ ưu tiên và tối thiểu hóa số lượng ca kiểm thử bao phủ được mã nguồn sửa đổi của chương trình. Kỹ thuật xác lập ưu tiên và giảm thiểu ca kiểm thử được đề xuất trong nghiên cứu này cùng với qui trình thực hiện kiểm thử hồi qui cho ứng dụng di động...

   11 p actvn 28/02/2021 72 0

 • Phương thức lựa chọn relay trong truyền thông D2D với đa truy nhập phi trực giao

  Phương thức lựa chọn relay trong truyền thông D2D với đa truy nhập phi trực giao

  Bài viết phân tích đánh giá hiệu suất của sơ đồ NOMA với các thông số của kênh truyền gần như hoàn hảo, phân tích xác suất dừng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống để xây dựng các mô hình toán học dựa trên mô hình hệ thống theo phương pháp xác suất, sau đó thực hiện so sánh mô phỏng Monte-Carlo để cho ra kết quả phù hợp.

   9 p actvn 28/02/2021 68 0

 • Giải pháp mặt nạ AES chống tấn công phân tích năng lượng

  Giải pháp mặt nạ AES chống tấn công phân tích năng lượng

  Bài viết trình về phương pháp mặt nạ AES, mục đích là để che giấu các giá trị trung gian trong quá trình mã hóa và giải mã, làm cho kẻ tấn công không thu được vết năng lượng thực tế của thiết bị mật mã, là phương pháp chống tấn công phân tích năng lượng rất hiệu quả.

   6 p actvn 27/01/2021 87 1

 • Chứng minh tính đúng đắn, an toàn và chối từ của phương pháp mã hóa theo khối giả xác suất có thể chối từ

  Chứng minh tính đúng đắn, an toàn và chối từ của phương pháp mã hóa theo khối giả xác suất có thể chối từ

  Bài báo đề xuất một phương pháp mã khối hóa theo khối giả xác suất có thể chối từ, phương pháp thực hiện dựa trên sự kết hợp của một số mã khối đã được chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi hiện nay với hệ phương trình đồng dư tuyến tính, đồng thời trình bày các chứng minh về tính đúng đắn, an toàn và chối từ của phương pháp đề xuất.

   11 p actvn 27/01/2021 96 2

 • Xu hướng và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến môi trường thông tin số

  Xu hướng và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến môi trường thông tin số

  Bài viết sau đây sẽ tổng quát lại các xu hướng, tác động và những thách thức của các công nghệ số trong CMCN 4.0 lên môi trường thông tin số trên thế giới và ngành báo chí.

   9 p actvn 27/01/2021 94 0

 • Áp dụng nguyên lý máy học để phân tích và phát hiện mã độc trong phần mềm máy tính

  Áp dụng nguyên lý máy học để phân tích và phát hiện mã độc trong phần mềm máy tính

  An ninh mạng máy tính trong môi trường internet rất cần thiết đối với các nhà quản trị mạng. Việc phát hiện và loại trừ mã độc (malware) trong các phần mềm máy tính trong mạng là công việc hàng ngày của nhà quản trị hệ thống mạng. Bài báo đề nghị phương pháp dùng nguyên lý máy học (trong chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) để thực hiện phát hiện...

   9 p actvn 27/01/2021 125 2

 • Xây dựng thuật toán giấu tin mật trong ảnh số

  Xây dựng thuật toán giấu tin mật trong ảnh số

  Bài viết tập trung tìm hiểu về kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh kỹ thuật số dạng bitmap. Các tác giả giới thiệu thuật toán giấu tin đã được công bố, thuật toán cải tiến của nó và từ đó đề xuất 1 thuật toán giấu tin mật khác có hiệu quả cao hơn.

   7 p actvn 27/01/2021 107 0

 • Phân loại mã độc dựa trên các kỹ thuật N-gram và học máy

  Phân loại mã độc dựa trên các kỹ thuật N-gram và học máy

  Bài viết nghiên cứu và cải tiến giải thuật trích rút điểm mẫu trong quy trình phân loại mở mã độc dựa trên điểm mẫu được đề xuất bởi Rieck và các cộng sự.

   10 p actvn 27/01/2021 92 1

 • Một số phương pháp mã hoá đối xứng

  Một số phương pháp mã hoá đối xứng

  Bảo mật thông tin là một trong những lĩnh vực nghiên đang được phát triển rất mạnh trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay. Thông tin khi được lưu trữ hoặc truyền tải cần được mã hóa bằng những phương pháp mã hóa tốt và tối ưu. Trong bài viết này, sẽ trình bày các phương pháp mã hóa đối xứng cơ bản.

   6 p actvn 27/01/2021 69 0

 • Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Mục tiêu của bài báo này là đề xuất một thuật toán sinh số nguyên tố “an toàn” mới và kèm theo đảm bảo toán học cho nó. Cụ thể, thuật toán được đề xuất sẽ được trình bày trong Phần III và các phân tích về tính đúng đắn, độ phức tạp của thuật toán này sẽ được đánh giá trong Phần IV.

   9 p actvn 27/01/2021 101 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số