• Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 8: Điều khiển luồng kết hợp ARQ Go-back-N

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 8: Điều khiển luồng kết hợp ARQ Go-back-N

  Go-Back-N là giao thức cửa sổ trượt. Nó là một cơ chế để phát hiện và kiểm soát lỗi trong lớp datalink. Bài giảng này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều khiển luồng kết hợp ARQ Go-back-N. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p actvn 27/05/2021 174 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 7: Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 7: Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

  Tài nguyên của mạng có giới hạn trong khi nhu cầu truyền thông tin ngày càng tăng. Hiện tượng tắc nghẽn mạng là khó tránh khỏi. Kiểm soát tắc nghẽn là một phương pháp đảm bảo rằng tất cả mọi người trên mạng đều có lượng truy cập 'công bằng' vào tài nguyên mạng, tại bất kỳ thời điểm nào. Bài giảng này sẽ cung cấp cho người học những...

   16 p actvn 27/05/2021 147 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 6: Tính công bằng trong điều khiển luồng

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 6: Tính công bằng trong điều khiển luồng

  Trong thông tin nhiều luồng, tính công bằng không chỉ đơn thuần là chia sẻ băng thông bình đẳng cho các kết nối/người dùng trên tất cả các phân vùng trong mạng mà nó được hiểu và sử dụng mềm dẻo trong từng trường hợp cụ thể. Khi có tắc nghẽn xảy ra tại một nút mạng, cần xác định được luồng nào là nguyên nhân. Sau đó phải tính toán giảm...

   6 p actvn 27/05/2021 95 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 5: Điều khiển luồng kết hợp ARQ Stop-and-wait

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 5: Điều khiển luồng kết hợp ARQ Stop-and-wait

  Trong mạng máy tính, điều khiển lưu lượng là qui trình quản lý tốc độ truyền dữ liệu giữa hai đầu kết nối của mạng lưới. Điều khiển lưu lượng có vai trò quan trọng, vì tình trạng một máy tính gửi thông tin tới một máy tính khác, với một tốc độ cao hơn tốc độ mà máy tính đích có thể nhận và xử lý có thể xảy ra. Có 2 kỹ thuật để...

   14 p actvn 27/05/2021 170 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 4: Định tuyến trong mạng viễn thông

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 4: Định tuyến trong mạng viễn thông

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định tuyến trong mạng viễn thông. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Graph (đồ hình), phân loại định tuyến, định tuyến ngẫu nhiên: flooding, định tuyến ngẫu nhiên: random walk, định tuyến ngẫu nhiên: hot potato.

   10 p actvn 27/05/2021 211 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 3: Định tuyến động (dynamic routing)

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 3: Định tuyến động (dynamic routing)

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định tuyến động (dynamic routing). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại thuật toán, cây bắc cầu tối thiểu MST, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, nhận xét chung về MST.

   11 p actvn 27/05/2021 153 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 2: Mạng hàng đợi

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 2: Mạng hàng đợi

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạng hàng đợi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mạng Jackson/nối tiếp, dãy sự kiện ra, trạng thái mạng hàng đợi. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

   12 p actvn 27/05/2021 157 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 1: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương 1: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết xếp hàng và ứng dụng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mạng viễn thông; kiểm soát lưu lượng giao thông; đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính; y tế và chăm sóc sức khỏe; không lưu, bán vé; dây truyền sản xuất.

   68 p actvn 27/05/2021 163 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu - Chương mở đầu

  Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức về: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong mạng viễn thông, kỹ thuật định tuyến và các giao thức định tuyến trong mạng viễn thông, điều khiển luồng và kiểm soát tắc nghẽn trong mạng, kỹ thuật mô phỏng mạng và hệ thống viễn thông.

   9 p actvn 27/05/2021 255 0

 • Ebook Kỷ yếu kì thi Olympic Toán sinh viên lần thứ 23

  Ebook Kỷ yếu kì thi Olympic Toán sinh viên lần thứ 23

  Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 23 được tổ chức từ 13- 19/4/2015 tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 23 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p actvn 27/05/2021 130 0

 • Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 24

  Ebook Kỷ yếu Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 24

  Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 24 được tổ chức từ 11- 17/4/2016 tại Trường đại học Quy Nhơn. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p actvn 27/05/2021 148 0

 • Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 26

  Ebook Kỷ yếu kỳ thi Olympic Toán học sinh viên-học sinh lần thứ 26

  Kỳ thi Olympic Toán học lần thứ 26 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và học sinh phổ thông các trường chuyên trong cả nước đã diễn ra tại Trường đại học Quảng Bình từ 9-15/4/2018. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài...

   160 p actvn 27/05/2021 180 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn