• Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Bài viết Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục đề xuất bài toán khai thác tập phổ biến trên CSDL số lượng có sự phân cấp item, đồng thời đề xuất thuật toán để giải quyết bài toán này và áp dụng kĩ thuật diffset hai cấu trúc MByS, MBiS trong lưu trữ tidset của các itemset.

   8 p actvn 31/05/2019 130 1

 • Sinh số nguyên tố lớn dùng trong mật mã

  Sinh số nguyên tố lớn dùng trong mật mã

  Bài báo này mô tả phương pháp sinh ngẫu nhiên các số nguyên tố mạnh để sử dụng trong các hệ mật mã công khai và chữ ký số dựa trên RSA. Cụ thể, thuật toán Rabin-Miller và thuật toán Gordon sẽ được trình bày một cách chi tiết.

   6 p actvn 31/10/2017 138 1

 • Nghiên cứu phát triển giao thức trao đổi khóa nhóm

  Nghiên cứu phát triển giao thức trao đổi khóa nhóm

  Trong việc phát triển các giao thức trao đổi khóa nhóm, có rất nhiều các mục tiêu mà các nhà phát triển phải đặt ra để khắc phục các hạn chế như: Giảm số lần giao dịch, giảm độ phức tạp tính toán, tránh để lộ khóa cặp và đảm bảo các thay đổi trạng thái trong nhóm động.

   6 p actvn 31/10/2019 103 1

 • Giải tích kỹ thuật điều chế sóng mang cho nghịch lưu 4 khóa với nguồn DC cân bằng

  Giải tích kỹ thuật điều chế sóng mang cho nghịch lưu 4 khóa với nguồn DC cân bằng

  Bài báo trình bày một kỹ thuật điều chế mới dựa trên sóng mang có xét đến khả năng điều khiển tuyến tính vùng quá điều chế. Trong khuôn khổ giới hạn của bài báo, việc phân tích kỹ thuật điều chế được thiết kế với giả thiết nguồn áp dc cân bằng. Ví dụ trong các ứng dụng sử dụng nguồn pin, acquy hoặc có sử dụng hệ thống phần cứng...

   12 p actvn 29/02/2020 75 1

 • Mô hình huấn luyện mạng nơ ron dựa trên ảnh mô phỏng

  Mô hình huấn luyện mạng nơ ron dựa trên ảnh mô phỏng

  Trong quá trình khai thác học sâu, người ta dần nhận thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa số lượng dữ liệu đầu vào và độ chính xác của giải thuật. Tuy nhiên trong thực tế, việc lấy dữ liệu cho một số đối tượng cần nhận dạng là phức tạp và rất mất thời gian. Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình huấn luyện dựa trên ảnh nhân tạo thông...

   7 p actvn 29/04/2020 17 1

 • Phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn với giải thuật song song cho mô hình máy học véctơ hỗ trợ cục bộ

  Phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn với giải thuật song song cho mô hình máy học véctơ hỗ trợ cục bộ

  Bài viết Phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn với giải thuật song song cho mô hình máy học véctơ hỗ trợ cục bộ đề xuất một mô hình máy học véc-tơ hỗ trợ cục bộ mới dựa trên máy học véc-tơ hỗ trợ (SVM) và giải thuật gom cụm dữ liệu (clustering), gọi là kSVM, dùng để phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn. kSVM sử dụng giải thuật k-means để phân...

   8 p actvn 31/05/2019 135 1

 • Một số tấn công lên lược đồ chữ ký số GOST R 34.10-2012 dựa trên thuật toán rút gọn cơ sở lưới LLL

  Một số tấn công lên lược đồ chữ ký số GOST R 34.10-2012 dựa trên thuật toán rút gọn cơ sở lưới LLL

  Bài viết trình bày hai tấn công khôi phục khóa ký dài hạn và khóa ký tức thời trong lược đồ chữ ký số GOST R 34.10-2012 dựa trên thuật toán rút gọn cơ sở lưới LLL.

   10 p actvn 29/04/2020 71 1

 • Công thức suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối

  Công thức suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối

  Bài viết Công thức suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối đề xuất khái niệm công thức suy dẫn trong mô hình dữ liệu dạng khối, phát biểu và chứng minh một số tính chất về công thức suy dẫn, tính chất của họ tập đóng và khối chân lý trong lược đồ khối, điều kiện cần và đủ về khối chân lý của một hội suy dẫn, thuật toán xây dựng...

   8 p actvn 31/05/2019 135 1

 • Một giải pháp phát hiện xâm nhập trái phép dựa trên phương pháp học sâu

  Một giải pháp phát hiện xâm nhập trái phép dựa trên phương pháp học sâu

  Bài viết này trình bày một hướng tiếp cận ứng dụng học sâu để phát hiện hành vi bất thường đối với hệ thống mạng được bảo vệ. Các thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu KDD cup 99 cho thấy mạng học sâu hiệu quả đối với phát hiện hành vi bất thường.

   9 p actvn 31/10/2019 131 1

 • Kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần mở rộng cho ảnh polsar với mô hình tán xạ bất đối xứng

  Kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần mở rộng cho ảnh polsar với mô hình tán xạ bất đối xứng

  Bài viết trình bày một kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần cải tiến dựa trên tính phản xạ bất đối xứng. Các nghiên cứu trước đây vẫn còn một số tồn tại như các tòa nhà dọc theo hướng ra đa và đường giao thông phân hoạch chưa chính xác.

   8 p actvn 29/02/2020 76 1

 • Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể

  Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể

  Bài viết đề xuất một lược đồ chữ ký số tập thể theo mô hình ứng dụng nhằm bảo đảm các yêu cầu chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn cho các thông điệp dữ liệu ở hai cấp độ khác nhau đó là: Thực thể tạo ra nó và tổ chức mà thực thể tạo ra nó là một thành viên hay bộ phận của tổ chức này.

   9 p actvn 29/02/2020 90 1

 • Kết hợp mạng nơron FIR và mô hình ARIMA theo hình thức động để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian

  Kết hợp mạng nơron FIR và mô hình ARIMA theo hình thức động để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian

  Nội dung bài viết về một giải pháp để nâng cao hiệu quả dự báo chuỗi thời gian bằng việc kết hợp giữa mạng nơron FIR và mô hình ARIMA, các trọng số sẽ được biến đổi theo thời gian.

   10 p actvn 29/04/2020 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số