• Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành

  Bài viết đề xuất mô hình gắn kèm mã thực thi vào dữ liệu thi hành trên môi trường windows, vượt qua cảnh báo của một số phần mềm anti-virus, dựa trên việc nghiên cứu kỹ thuật và mô hình lây nhiễm của virus. Mô hình và kỹ thuật cài đặt đề xuất làm giảm thiểu sự thay đổi đến cơ chế thi hành của dữ liệu gốc.

   6 p actvn 30/09/2019 32 1

 • Chống pha đinh trong thông tin vô tuyến dưới nước

  Chống pha đinh trong thông tin vô tuyến dưới nước

  Thông tin dưới nước cùng với các ứng dụng của nó là một lĩnh vực nghiên cứu đã, đang được phát triển nhanh chóng và mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Có hai cách thiết lập việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị dưới nước: Cách thứ nhất là kết nối bằng cáp giữa máy phát và máy thu, cách này bảo đảm chất lượng tín hiệu tốt và giảm...

   6 p actvn 31/10/2019 148 1

 • Đánh giá hiệu năng hoạt động của một số thuật toán mã khối

  Đánh giá hiệu năng hoạt động của một số thuật toán mã khối

  Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá yêu cầu về thời gian và chu kỳ xử lý của một số thuật toán mã khối được thực thi trên họ DSP của Texas Instrument dụng phổ biến trong thiết bị viễn thông có năng lực xử lý hạn chế. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở việc lựa chọn thuật toán mật mã và vi xử lý phù hợp với thiết kế chế tạo thiết bị...

   6 p actvn 29/02/2020 76 1

 • Giải pháp bù nhiệt cho bộ lọc Gm-C công nghệ CMOS có thể điều hưởng ứng dụng trong SDR

  Giải pháp bù nhiệt cho bộ lọc Gm-C công nghệ CMOS có thể điều hưởng ứng dụng trong SDR

  Bài báo trình bày một giải pháp bù sai số tần số trung tâm cho bộ lọc trung tần 10,7MHz kiểu Gm-C công nghệ CMOS 0,35µm do ảnh hưởng bởi nhiệt độ làm việc. Giải pháp sử dụng thuật toán xử lý tín hiệu số để ước lượng tần số trung tâm bộ lọc, sau đó điều chỉnh thiên áp cho bộ lọc Gm-C có thể tái điều hưởng, cho phép giảm độ sai lệch...

   8 p actvn 31/03/2020 76 1

 • Sơ đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên mã bch ghép tầng

  Sơ đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên mã bch ghép tầng

  Bài viết đề xuất sơ đồ chữ ký ủy quyền dựa trên mã BCH ghép tầng sử dụng sơ đồ nhận dạng Stern. Sơ đồ chữ ký được đề xuất đảm bảo an toàn với tấn công từ máy tính thông thường và máy tính lượng tử.

   8 p actvn 29/04/2020 88 1

 • Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục

  Bài viết Thuật toán khai thác tập phổ biến từ cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp các mục đề xuất bài toán khai thác tập phổ biến trên CSDL số lượng có sự phân cấp item, đồng thời đề xuất thuật toán để giải quyết bài toán này và áp dụng kĩ thuật diffset hai cấu trúc MByS, MBiS trong lưu trữ tidset của các itemset.

   8 p actvn 31/05/2019 130 1

 • Đề xuất thuật toán trao đổi khóa hiệu quả sử dụng mật mã khóa đối xứng

  Đề xuất thuật toán trao đổi khóa hiệu quả sử dụng mật mã khóa đối xứng

  Bài viết này đề xuất một thuật toán trao đổi khóa dựa trên mật mã đối xứng. Thuật toán đơn giản dễ sử dụng, có độ an toàn cao và đặc biệt kích thước khóa nhỏ, tốc độ tính toán nhanh phù hợp với phát triển các phương pháp mã hóa hạng nhẹ dựa theo phương pháp mã hóa khóa đối xứng có độ dài mầm khóa là 30 ký tự La tinh, tương đương...

   8 p actvn 30/09/2019 128 1

 • Một kỹ thuật phân lớp ảnh viễn thám sử dụng tiếp cận lai

  Một kỹ thuật phân lớp ảnh viễn thám sử dụng tiếp cận lai

  Bài viết này đề xuất một tiếp cận lai với sự kết hợp cả hai hướng tiếp cận để đưa ra một thuật toán phân loại ảnh viễn thám hiệu quả hơn. Thuật toán được thử nghiệm trên tập dữ liệu là các ảnh viễn thám thuộc tỉnh Hòa Bình.

   9 p actvn 31/10/2019 166 1

 • Nghiên cứu hóa học và vật liệu phục vụ kỹ thuật quân sự và kinh tế

  Nghiên cứu hóa học và vật liệu phục vụ kỹ thuật quân sự và kinh tế

  Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, phục vụ trong suốt 55 năm truyền thống của Viện Hóa học-Vật liệu. Xuyên suốt cả quá trình là những đề tài, nhiệm vụ tập trung trước hết và trên hết cho mục tiêu phục vụ quân đội. Nổi bật trong giai đoạn trước đây là chất phát sáng lạnh (trên nền ZnS) phục vụ cho tuyến giao thông 559 (1970), các...

   7 p actvn 29/02/2020 38 1

 • Đánh giá và đề xuất mô hình hệ thống Sonar phát hiện người nhái

  Đánh giá và đề xuất mô hình hệ thống Sonar phát hiện người nhái

  Bài viết này sẽ đánh giá những hướng nghiên cứu và các hệ thống hiện hành có sử dụng các phương tiện thủy âm cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất hệ thống. Những dữ liệu được công bố trước đây về cường độ tín hiệu mục tiêu cũng được thảo luận và lý giải khi xem xét tín hiệu âm thanh phát ra từ thân người nhái cũng như...

   9 p actvn 31/03/2020 67 1

 • Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng hợp nhất quỹ đạo bay trên tiêu đồ

  Nghiên cứu thuật toán và mô phỏng hợp nhất quỹ đạo bay trên tiêu đồ

  Trên cơ sở khảo sát hoạt động thu thập thông tin của trạm ra đa cảnh giới và quá trình thể hiện quỹ đạo của mục tiêu trên bảng tiêu đồ, đồng thời, với việc phân tích một số hạn chế của hệ đơn ra đa trinh sát. Bài viết đề xuất sử dụng một mạng đa ra đa trinh sát và thuật toán hợp nhất quỹ đạo bay của mục tiêu mà nó phát hiện...

   9 p actvn 29/04/2020 51 1

 • Bộ bảo mật IP (IPSec) tốc độ cao 10Gbps trên FPGA

  Bộ bảo mật IP (IPSec) tốc độ cao 10Gbps trên FPGA

  Bài viết đề xuất thực hiện một bộ bảo mật dữ liệu IPSec trên FPGA Xilinx Virtex-6. Giao thức bảo mật IP (IPSec) là một giao thức quan trọng trong giao thức bảo mật mạng được sử dụng trong lớp IP. Thông thường các bộ bảo mật IPSec đều được thực hiện bằng phần mềm như trên Windows hoặc Linux, trong IPSec các bộ xử lý, mã hóa và xác thực chiếm...

   10 p actvn 31/05/2019 183 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số