• Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định chẩn đoán bệnh

  Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định chẩn đoán bệnh

  Bài báo tiếp cận mô hình lập luận mờ để xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định, từ đó xây dựng chương trình ứng dụng mô phỏng hệ hỗ trợ ra quyết định chẩn đoán bệnh. Quá trình xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định này được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa cơ sở lý thuyết tập mờ, đại số gia tử và phương pháp suy diễn mờ để...

   11 p actvn 31/05/2019 214 1

 • Một số bộ mã cyclic tốt xây dựng trên vành đa thức

  Một số bộ mã cyclic tốt xây dựng trên vành đa thức

  Bài viết này trình bày phương pháp tìm mã cyclic cục bộ tốt xây dựng từ nhóm nhân cyclic, cấp số nhân cyclic trên vành đa thức và đề xuất một số mã cyclic cụ thể.

   8 p actvn 31/10/2019 212 1

 • Phương pháp tạo thông tin phụ trợ mới cho hệ thống mã hóa video liên lớp phân tán

  Phương pháp tạo thông tin phụ trợ mới cho hệ thống mã hóa video liên lớp phân tán

  Bài viết này giới thiệu một phương pháp tạo thông tin phụ trợ mới cho hệ thống DSVC. Phương pháp đề xuất sử dụng kỹ thuật kết hợp ở mức khối giữa khung hình ở lớp cơ sở và khung hình ở lớp tăng cường để tạo ra một khung hình SI.

   6 p actvn 31/10/2019 212 1

 • Các kỹ thuật giấu tin dựa trên phép biến đổi wavelet và ứng dụng

  Các kỹ thuật giấu tin dựa trên phép biến đổi wavelet và ứng dụng

  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì nhu cầu bảo mật dữ liệu là một nhu cầu bức thiết trong vấn đề truyền dữ liệu và lưu trữ dữ liệu và nó cũng được nhiều người chú ý. Hiện nay thì nó có rất nhiều phương pháp bảo mật dữ liệu như: mã hóa, ẩn dữ liệu, giấu thông tin, v,v... Trong bài báo này, các...

   9 p actvn 29/02/2020 212 3

 • Một cách tiếp cận trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian

  Một cách tiếp cận trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian

  Bài báo này tập trung vào việc giới thiệu mô hình TimeER do H. Gregersen và S. Jensen đề xuất. Từ đó, xây dựng một phương pháp chuyển đổi từ mô hình TimeER sang mô hình quan hệ. Phương pháp chuyển đổi này được xem là một cải tiến so với các phương pháp chuyển đổi trước đây trong việc chuyển đổi các thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau của...

   9 p actvn 31/05/2019 210 1

 • Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến chuyển tiếp và gây nhiễu có lựa chọn hai chặng

  Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến chuyển tiếp và gây nhiễu có lựa chọn hai chặng

  Bảo mật thông tin ở lớp vật lý đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Cụ thể, gây nhiễu nhân tạo đang là một cách tiếp cận hiệu quả trong truyền thông hợp tác, kỹ thuật này được gọi là hợp tác gây nhiễu. Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng kỹ thuật Khuếch đại và Chuyển tiếp (Decode and Forward - DF).

   16 p actvn 30/09/2019 210 1

 • Thuận toán khai phá tập mục thường xuyên dựa trên ma trận nhị phân

  Thuận toán khai phá tập mục thường xuyên dựa trên ma trận nhị phân

  Trong báo cáo này chúng tôi đưa ra một thuật toán mới, gọi là thuật toán BMB, khai phá tập mục thường xuyên. Thuật toán gồm hai pha: * Chuyển đổi cơ sở dữ liệu giao tác ban đầu thành một ma trận nhị phân * Sử dụng các phép toán quan hệ trên các véc tơ của ma trận nhị phân phát hiện TMTX.

   7 p actvn 31/05/2019 209 1

 • Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất

  Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất

  Trong bài báo này, đề xuất khái niệm khoảng mờ lớn nhất để xây dựng phương pháp học quy nạp cây quyết định mờ HAC4.5*, nhằm thu được cây quyết định mờ đạt được tối thiểu về số nút trên cây nhưng có khả năng dự đoán cao.

   9 p actvn 31/05/2019 208 1

 • Tăng khả năng phân biệt mục tiêu trên bề mặt biển bằng phương pháp xử lý trung bình hệ số Elip phân cực của tín hiệu thu

  Tăng khả năng phân biệt mục tiêu trên bề mặt biển bằng phương pháp xử lý trung bình hệ số Elip phân cực của tín hiệu thu

  Bài viết đề xuất phương pháp làm tăng khả năng phân biệt mục tiêu trên bề mặt nhiễu biển theo hệ số elip phân cực trung bình. Trong mỗi cell radar nhận được N mẫu giá trị hệ số elip phân cực và tính được giá trị trung bình của hệ số K trong cell radar theo N mẫu đó. Bài toán phát hiện mục tiêu trên bề mặt nền theo tham số phân cực được thực...

   6 p actvn 31/10/2019 208 1

 • Khai phá dữ liệu trên hệ thông tin đa trị

  Khai phá dữ liệu trên hệ thông tin đa trị

  Bài viết trình bày phương pháp khai phá luật xếp thứ tự bằng cách chuyển đổi hệ thông tin đơn trị xếp thứ tự thành hệ thông tin đơn trị nhị phân và áp dụng các kỹ thuật sinh luật trong lý thuyết tập thô trên hệ thông tin đơn trị nhị phân thu được.

   8 p actvn 31/05/2019 205 1

 • Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa

  Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa

  Bài viết này đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột (CDT: Conflict Detection Tree) có khả năng phát hiện tất cả các loại xung đột trong một tập luật của tường lửa một cách hiệu quả. Tính chính xác và tính hiệu quả của cấu trúc CDT được giới thiệu và chứng minh chi tiết trong bài viết. Cấu trúc CDT được triển khai và kiểm chứng với dữ liệu...

   14 p actvn 30/09/2019 205 1

 • Một thuật toán khai phá tập mục lợi ích cao trong cơ sở dữ liệu

  Một thuật toán khai phá tập mục lợi ích cao trong cơ sở dữ liệu

  Bài báo này đề xuất một cải tiến của thuật toán Two-Phase. Việc cải tiến được thực hiện thông qua chiến lược tỉa hiệu quả hơn các tập mục ứng cử, cải tiến bước sinh tập ứng viên, nhờ đó giảm bớt được thời gian thực hiện thuật toán khai phá.

   12 p actvn 31/05/2019 205 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số