• Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Ths. Trần Phương Nhung

    Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Ths. Trần Phương Nhung

    Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "An toàn và bảo mật thông tin" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, chương 2 các phương pháp mã hóa cổ điển, chương 3 chuẩn mã dữ liệu DES, chương 4 mật mã công khai, chương 5 các sơ đồ chữ ký số, chương 6 hàm băm.

     122 p actvn 13/08/2014 492 25

Hướng dẫn khai thác thư viện số