Bộ sưu tập Kỹ thuật viễn thông

Bộ sưu tập "Kỹ thuật viễn thông" giới thiệu một số sách, giáo trình được chọn lọc về các nội dung: Kỹ thuật viễn thông, hệ thống viễn thông, điều khiển tín hiệu,... Đây là những tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên và những ai quan tâm đến lĩnh vực Viễn thông dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.