• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu; tìm kiếm và sắp xếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p actvn 28/11/2022 6 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 - Trần Hạnh Nhi

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc dữ liệu động; cấu trúc cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p actvn 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 1" được biên soạn với mục đích cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản; hướng dẫn cách sử dụng máy tính cơ bản; cách xử lý văn bản cơ bản;... Hi vọng thông qua giáo trình chúng tôi cung cấp, các bạn sẽ nắm vững được các kiến thức về công nghệ...

   140 p actvn 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Ứng dụng CNTT - Cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Ứng dụng CNTT - Cơ bản" sẽ trình bày các nội dung nhằm giúp bạn đọc biết cách sử dụng bảng tính cơ bản, làm quen với một số hàm trong excel; biết cách sử dụng trình chiếu cơ bản và biết cách dùng Internet hiệu quả và tận dụng được hết tính năng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p actvn 28/11/2022 4 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những kiến thức cơ bản về lập trình mạng; lập trình socket hướng kết nối; lập trình socket phi kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p actvn 28/11/2022 3 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2

  Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình mạng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sử dụng các lớp helper của C# socket; đa nhiệm tiểu trình; đồng bộ hóa; lập trình socket bất đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p actvn 28/11/2022 2 0

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ASP.NET; Ngôn ngữ lập trình C#; Làm việc với Web Form. Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p actvn 25/09/2022 30 0

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2 -

  Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2 -

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Truy nhập cơ sở dữ liệu; Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   87 p actvn 25/09/2022 20 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Chương trình dịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày các kiến thức cơ bản về: Vị trí, nhiệm vụ của giai đoạn phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cú pháp. Các kỹ thuật biến đổi văn phạm: khử đệ quy trái, thừa số hoá bên trái, khử nhập nhằng. Phương pháp phân tích top –...

   143 p actvn 25/09/2022 14 0

 • Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1

  Bài giảng Chương trình dịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm, kiển thức cơ bản về chương trình dịch. Môi trường của chương trình dịch. Các giai đoạn của chương trình dịch. Nhóm các giai đoạn của chương trình dịch. Các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao.

   75 p actvn 25/09/2022 12 0

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 1 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 1 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p actvn 22/07/2022 60 1

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 2 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 2 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 6 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p actvn 22/07/2022 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số