• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   63 p actvn 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 5: Lập trình theo mô hình 2 lớp với Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 5: Lập trình theo mô hình 2 lớp với Java

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 5: Lập trình theo mô hình 2 lớp với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng tiếp cận phân tầng trong phần mềm, vai trò của hướng tiếp cận phân tầng, một số hướng tiếp cận phân từng thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p actvn 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 4: Lập trình giao diện với Java và Swing

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 4: Lập trình giao diện với Java và Swing

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 4: Lập trình giao diện với Java và Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Swing, các thành phần của Swing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p actvn 30/09/2020 18 1

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa, final method and final class, abstract class and interface, tạo tài liệu Java doc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p actvn 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường lập trình, chương trình đầu tiên, kiểu dữ liệu, nhập & xuất ở màn hình Console, các cú pháp rẽ nhánh, lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p actvn 30/09/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu JDBC, một số Class và Interface của JDBC API thường dùng, các bước thực hiện truy cập CSDL sử dụng JDBC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Giới thiệu - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Giới thiệu - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Giới thiệu đã giới thiệu chung về môn học, các nội dung, tài liệu tham khảo, hình thức đánh giá, danh sách các đề tài, các vấn đề trong máy học, trao đổi và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p actvn 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Python, jupyter notebook, kaggle - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Python, jupyter notebook, kaggle - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Python, jupyter notebook, kaggle" hướng dẫn người học cách cài đặt và sử dụng các phần mềm Python, jupyter notebook, kaggle. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và hững ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p actvn 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Linear regression - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Linear regression - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Linear regression" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hồi qui tuyến tính, hồi qui tuyến tính đơn biến, hồi qui tuyến tính đa biến, linear regression dùng gradient descent,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p actvn 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Logistic regression - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Logistic regression - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Logistic regression" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hồi qui logistic (Logistic Regression), mô hình hóa, sigmoid function, logistic regression và bài toán phân loại 2 lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Naive bayes classification" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Naïve Bayes Classification (NBC), mô hình toán, các dạng phân phối dùng trong NBC, các ví dụ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   36 p actvn 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Artificial neural network - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Artificial neural network - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Artificial neural network" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, perceptron, neural network, backpropagation algorithm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p actvn 30/09/2020 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số